Om Tyrifjorden
Finn ut mer om vannperlen en times biltur fra Oslo!

Av Trygve Medhus (tm@tyrfjorden.no)

Det finnes ikke en eneste som ikke har latt seg bevege over det vakre landskapet når man kommer over Sollihøgda via E16 fra Sandvika. Sentralt i alt det vakre ligger Tyrifjorden, Norges femte største innsjø, med Norefjell i bakgrunnen.

Tyrifjorden ble dannet etter siste istid. Da isen trakk seg tilbake la den igjen store mengder sand og morene. Elvene i området var også med på å legge stein på stein, slik at det vi i dag kaller Tyrifjorden og Steinsfjorden kan nytes av ivrige båtfolk, badeturister, fugleinteresserte og turfolk.

Tyrifjorden er på 137 kvadratkilometer, ligger ca. 63 meter over havet og er nærmere 295 meter på det dypeste. Vannbassenget med samlenavnet Tyrifjorden består egentlig av flere deler. Mot sørøst finner man Holsfjorden og mot nordøst ligger Steinsfjorden. I nordvest ligger Nordfjorden, som strekker seg fra Ask ned mot Vikersund i sørvest. Det renner bare en elv ut av Tyrifjorden, Drammenselva som renner fra Vikersund. Inn i Tyrifjorden renner det to store elver. Sogna, som renner ut ved Ask og Storelva som kommer fra Hønefoss hvor Randselva og Ådalselva møtes.

Tyrifjorden - Foto: Ingolf Løken   Fisking er flott i Tyrifjorden. Vi kan få ørret, røye, sik, krøkle, brasme, karuss, ørekyt, abbor, gjedde, tre-pigget stingsild, ni-pigget stingsild , ål og elveniøye på kroken om vi er heldige.
Dessuten er bekkerøye og regnbueørret etablert som et resultat av fiskeoppdrett og fiskeutsettinger.

Randselvstammen av storørreten i Tyrifjorden vandrer gjennom deltaområdet til gyteplassene. Det er en stor bestand av kreps og Steinsfjorden har faktisk internasjonal betydning for denne arten. Kerpsing er moro og sosialt og anbefales på det varmeste!

Området rundt innseilingen til Steinsfjorden og det meste av Steinsfjorden er nærmest å sammenligne med det aller beste fra Sørlandskysten. Her finnes utallige øyer med unike bademuligheter.

Er du interessert i Golf kan du legge til ved Storøya og hvis du er geologiinteressert, kan du studere fosile bergarter fra Silur tiden.

Du vil finne lag på lag med 440 til 410 millioner år gamle bergarter. Vær obs på skilting av vernede områder hvis du vil ta med deg funn. Dette er faktisk stort sett forbudt og grunnen er de unike sporene i steinlagene. Ikke så mye pga fosilene du vil finne, men fordi man faktisk kan finne avtrykk av regndråpefall, samt gravespor fra virvelløse sjødyr.

Mat er viktig på vannet. Du kan ta med deg din egen grill og pølser, eller besøke spisestedene som ligger nær Tyrifjorden. Vi anbefaler Garntangen som antakelig har verdens nest beste hamburger og flott bryggeanlegg!

Ingen artikkel uten å sparke skjevt mot noen utsatte grupper. I denne omgangen dreier det seg om muligheten til å få fylt opp tanken på båten. Det finnes i dag ingen bensinstasjon med marinatilgang. Her bør næringen skjerpe seg!

Les mer her:
http://www.modum.kommune.no/natur/naturvern/naturvern.asp
http://www.modum.net/flyfoto/tyrifjorden.asp
http://www.statkart.no/skme/produkt/delta/delta-226.htm
http://www.hole.kommune.no/

Tilbake til menyen


 

 

www.tyrifjorden.no - post@tyrifjorden.no