Båthavner i Tyrifjorden:

Listen på denne siden viser båthavner i Tyrifjorden/Steinsfjorden. De som har ledige plasser er oppgitt med kontaktinformasjon.

Sted
Kontaktperson
Kontakt
Ledige plasser
Mælingen Båthavn
Jan Hansen
Tlf: 32 14 12 82
Ja
Storøen Båthavn
Kjeld Nørgaard
Tlf: 32 15 91 24
Ja
Waltersbråten/Tyrifjorden Båtforening
Terje Steen
Tlf: 32 12 16 59 / 41 41 31 98
Venteliste
Tyrifjord Hotell
Monica Kjørstad
Tlf: 32 77 84 00
Ja
Kindsviken Bryggeforening, Tyristrand
Gjermund Schmidt
Tlf: 417 65 452
Venteliste
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

For oppdateringer ta kontakt med oss på e-post: post@tyrifjorden.no

 


 

www.tyrifjorden.no - post@tyrifjorden.no